<div align="center"> <h1>absurdalny świat - www.aforyzmy.prv.pl</h1> <h3>Świat jest pełen pięknych słów ja próbuje zebrać ich jak najwięcej w jednym miejscu.</h3> <p>sentencje, myśli, aforyzmy, poezja, muzyka, powiedzenia, kobiety, słowa, absurd, goethe, szekspir</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://borowiecki.pl/aforyzmy/" rel="nofollow">borowiecki.pl/aforyzmy/</a></p> </div>